เงินเฟ้อคืออะไร

เงินเฟ้อ คืออะไร ? แบ่งเป็นกี่ประเภท มีผลต่อการลงทุนอย่างไร

เงินเฟ้อ (Inflation) คือภาวการณ์ที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิจารณาได้จากการสูงขึ้นของราคา เม Read More