แม่บ้านเงินล้าน

แม่บ้านเงินล้าน : บทสัมภาษณ์พี่หนูแม่บ้านห้องสมุดมารวย

แม่บ้านเงินล้าน : บทสัมภาษณ์พี่หนูแม่บ้านห้องสมุดมารวย

แม่บ้านเงินล้าน : บทสัมภาษณ์พี่หนูแม่บ้านห้องสมุดมารวย

แม่บ้านเงินล้าน : บทสัมภาษณ์พี่หนูแม่บ้านห้องสมุดมารวย

คุณปาริชาติ พงษ์คำ (พี่หนู)

วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษา 6

อาชีพ : แม่บ้านห้องสมุดมารวย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

พี่หนูศึกษาเรื่องการลงทุนผ่านช่วงเวลาว่าจากการทำความสะอาด ด้วยการอ่านหนังที่เกียวกับ “การออกเงินเพื่อการลงทุน”หลายเล่น จนกระทั้งพี่หนู่เริ่มที่จะทำตามหลักการเหล่านั้นโดยการ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก สะสมเงินเพื่อไปลงทุนต่างๆ จนกระทั้งปัจจุบัน พี่หนู่มีทรัพย์สิ้นทั้งหมดมากกว่า 1 ล้านบ้าน

ผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่มีเป้าหมายชีวิต ความฝัน และ ความพยายาม ให้ได้รับชัยชนะ ประสบความสำเร็จกันทุกคนเลยนะครับ และหวังว่าเว็บไซท์ ไปสู่หลักชัย จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือทุกท่านให้ไปยังจุดหมายปลายทางของความฝันสูงสุดในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะครับ


ติดตามบทความและข่าวสารของเราได้ที่

https://www.toward-goal.com

https://www.youtube.com/towardthegoal/

https://www.facebook.com/towardthegoal/

นพดล เจริญทรัพยานันต์