เทรนด์ธุรกิจปี 2020 ที่น่าจับตามอง

เทรนด์ธุรกิจปี 2020 ที่น่าจับตามอง

เทรนด์ธุรกิจปี 2020 ที่น่าจับตามอง

เทรนด์ธุรกิจปี 2020 ที่น่าจับตามอง

เทรนด์ธุรกิจเป็นอีกหนึ่งสัญญาณ ที่จะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณเตือนที่จะบอกว่าหากหนึ่งในนั้นเป็นอุตสาหกรรมเดียวกับคุณ คุณก็กำลังจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมรับมือไว้และเร่งปรับตัว ข้อมูลจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ismed) ได้สรุปเทรนด์ธุรกิจ SMEs ที่จะเกิดขึ้นใน ปี 2020 ไว้ 6 เทรนด์ดังนี้


เทรนด์ธุรกิจปี 2020 ที่น่าจับตามอง

เทรนด์ธุรกิจปี 2020 ที่น่าจับตามอง

1. สังคมสูงอายุกำลังมา (Aging Society)

สังคมผู้สูงวัยเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงในประเทศไทยมาสักพักแล้ว เนื่องจากข้อมูลในเชิงสถิติสะท้อนมาให้เห็นอย่างชัดเจนในหลายหน่วยงาน ธุรกิจที่จะปรับตัว ก็ต้องมองและเข้าใจ Insight ของคนกลุ่มนี้  ซึ่งในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีสังคมสูงวัยสมบูรณ์ ทำให้ธุรกิจหุ่นยนต์มีช่องทางเติบโตมากขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยอีกด้วย


เทรนด์ธุรกิจปี 2020 ที่น่าจับตามอง

2. กระแสเศรษฐกิจสีเขียวฟีเวอร์ (Greening Economy)

จากเหตุการณ์ที่ส่งกระทบต่อสัตว์น้อยใหญ่ในทะเล และภาวะโลกร้อนทำให้เกิดคลื่นรักษ์โลก ทั้งเรื่องการรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก  การลุกฮือของกลุ่มคนขึ้นมารวมตัวเรียกร้อง Save the world  กระแส Green เลยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในการทำธุรกิจ เช่น การใช้หลอด หรือภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้ งดให้บริการถุงพลาสติกแนวทางอื่นๆ ในการปรับตัวของธุรกิจ เช่น การกำหนดเป็นกลยุทธ์ของธุรกิจ และใช้เป็นจุดขายขององค์กรเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ในธุรกิจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  


เทรนด์ธุรกิจปี 2020 ที่น่าจับตามอง

3. เข้าสู่โลกแห่งดิจิทัล (Digital Lifestyle)

เทรนด์ Internet of things ได้พูดถึงกันหนาหูก่อเกิดเป็นธุรกิจจำนวนมาก รวมถึงรูปแบบการทำการตลาดของธุรกิจเริ่มเปลี่ยนไป จาก Offline เป็น Online มากขึ้นเพราะคนเสพและใช้เครื่องมือออนไลน์ในชีวิตประจำวันจนเป็นปกติ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรจะต้องหันมามองธุรกิจของตัวเองว่า ธุรกิจของคุณเข้าไปสู่โลกดิจิทัลแล้วหรือยัง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีธุรกิจร้านอาหาร เมื่อรู้ว่าปัจจุบันลูกค้านิยมสั่งอาหารผ่านออนไลน์ ผ่านทาง Application การนำร้านค้าของคุณขึ้นไปอยู่บน Platform ต่างๆ จะช่วยให้เพิ่มช่องทางการขาย และไม่ถูก Disrupt ในยุคดิจิทัลแบบนี้


เทรนด์ธุรกิจปี 2020 ที่น่าจับตามอง

4. การใช้วิถีชีวิตแบบคนเมือง (Urbanization)

หากแนวโน้มการใช้ชีวิตเป็นแบบวิถีชีวิตคนเมืองที่ เน้นความสะดวกสบายมาก่อน ซึ่งถ้าคุณเป็นธุรกิจที่มีลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย คุณก็ต้องมองกลยุทธ์ให้ขาดในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน รวมถึงช่องทางการจัดทำหน่ายที่ลูกค้าเข้าถึงหรือบริการจัดส่งถึงที่ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภค


เทรนด์ธุรกิจปี 2020 ที่น่าจับตามอง

5.ยุคของผู้หญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (She-economy)

ผู้หญิงจะมีอำนาจและบทบาทมากขึ้นในภาพของผู้นำ จะไม่ใช่เป็นเพียงแม่บ้านที่อยู่แต่ในครัวอีกต่อไป แต่จะเป็นแม่ทัพที่อยู่ในหลายวงการ การปรับตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เช่น การสื่อสารภาพของผู้หญิงให้เห็นในมุมของผู้นำ ผู้ตัดสินใจ หรือการทำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ Serve ให้กับผู้หญิงกลุ่มนี้โดยเฉพาะก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย


เทรนด์ธุรกิจปี 2020 ที่น่าจับตามอง

6. ระบบโลจิสติกส์ยุคใหม่ รวดเร็ว ฉับไว (Hi-Speed & Coverage Logistics)

ด้วยนโยบายของภาครัฐรวมถึงการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ก็เป็นเหตุให้เทรนด์ธุรกิจนี้เป็นที่จับตามองดังนั้นหากตลาดนี้เริ่มเติบโตขึ้นก็คงจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจ SMEs ที่ต้องอาศัยการขนส่งอยู่ไม่น้อยเพราะหากการแข่งขันสูงขึ้น จะทำให้ SMEs ได้รับผลพลอยได้จากต้นทุนที่จะลดลง  แต่หากเป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้ว ก็คงต้องหาทางในการต่อยอดเช่น การหา Partner ในการทำธุรกิจ การหาประโยชน์จากช่องทางการขนส่งที่เพิ่มขึ้น เช่น การขยายเส้นทางในพื้นที่มีศักยภาพ เป็นต้น


ติดตามบทความและข่าวสารของเราได้ที่

https://www.toward-goal.com

https://www.youtube.com/towardthegoal/

https://www.facebook.com/towardthegoal/

นพดล เจริญทรัพยานันต์