อาการโรคซึมเศร้า เข้าใจสาเหตุ หมั่นสังเกตุอาการ

อาการโรคซึมเศร้า เข้าใจสาเหตุ หมั่นสังเกตุอาการ

อาการโรคซึมเศร้า นั้นมีหลายระดับด้วยกัน มีทั้งแบบที่เป็นภาวะเสี่ยงแต่ยังไม่ถึงกับเป็นโรค แบบที่ต้องรับประทานยาเพื่อรักษาอาการแบบชั่วคราวก็จะหายได้ ตลอดไปจนถึงต้องรับประทานยาตลอดชีวิต

ดังนั้นถ้าหากใครที่ยังมีความวิตกอยู่ว่า เรากำลังเป็นโรคซึมเศร้าจนถึงกับต้องไปหาหมอหรือเปล่า ให้ใจล่มๆ ลงก่อนนะครับ เพราะวันนี้เรามีวิธีสังเกตุอาการเบื่องต้นสำหรับที่กำลังสงสัยว่า ตนเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า ?


อาการโรคซึมเศร้า เข้าใจสาเหตุ หมั่นสังเกตุอาการ

อาการโรคซึมเศร้า

เราอาจไม่สามารถบอกได้ว่ามีภาวะซึมเศร้า หรือมีอารมณ์เศร้า แต่ภาวะเศร้านั้นอาจแสดงออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแบบตายตัว ซึ้งเราสามารถสังเกตุได้จากอาการอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่

 • รู้สึกแย่ เศร้า หงุดหงิด หรือสิ้นหวัง
 • รู้สึกเหนื่อยล้า ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง
 • ไม่สนใจหรือไม่มีความสุขเวลาทำอะไร (ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เคยชอบ)
 • รู้สึกแย่กับตัวเอง
 • นอนไม่หลับหรือหลับมากไป
 • จดจ่อกับอะไรได้ยาก เช่น อ่านหนังสือ
 • เบื่ออาหาร หรือ กินมากกว่าปกติ
 • พูดหรือทำอะไรช้า หรือกระวนกระวายมาก

ถ้าหากท่านพบว่าตนเองมีอาการ 5 ข้อขึ้นไป เป็นเกือบตลอดเวลา นานกว่า 2 สัปดาห์ ท่านอาจจะกำลังเสี่ยง ต่อการมีภาวะซึมเศร้า ซึ้งหากไม่ได้รับการดูแล ปรับทัษณะคติ อารมณ์ ความคิด ก็อาจจะรุกรามกลายเป็น โรคซึมเศร้า ได้ในอนาคต

หากคุณกำลังเป็น โรคซึ่งเศร้า อย่าตื่นตกใจเกินไป

โรคซึมเศร้า สามารถรักษาให้หายได้

ปรึกษาเราได้ ฟรี ที่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323

อาการโรคซึมเศร้า เข้าใจสาเหตุ หมั่นสังเกตุอาการ

สาเหตุของโรคซึมเศร้า

สาเหตุของโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้า มักไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่มักเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง ในครอบครัวที่มีประวัติโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวชมักมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป เหตุการณ์/ความเครียดในชีวิต การเผชิญ ความรุนแรงทางจิตใจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไป


ปัจจัยเสี่ยงของโรคซึมเศร้า

 • พันธุกรรม จากการศึกษาพบว่าเด็กที่พ่อแม่มีภาวะซึมเศร้า จะมีอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่าเด็กทั่วไป
 • สารเคมีในสมอง จากการศึกษาพบว่าผู้ป่ วยภาวะซึมเศร้าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองที่ผิดปกติ ท าให้ส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ซึ่งในปัจจุบันยาที่ใช้รักษาภาวะซึมเศร้าจะมีหน้าที่โดยตรงในการปรับสารเคมีเหล่านี้ให้อยู่ในภาวะสมดุล
 • ปัจจัยแวดล้อมภายนอก หรือ ปัญหาทางจิตสังคม เช่น ปัญหาการเลี้ยงดู ความรุนแรงในครอบครัว การเลี้ยงดูลูกเชิงลบ ใช้คำตำหนิต่อว่าหรือการใช้อารมณ์ในการดูแลบุตร เกิดเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ เช่น การสูญเสียบุคคลสำคัญ หรือ การหย่าร้างของพ่อแม่ การถูกทารุณกรรมหรือการถูกทอดทิ้ง การถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนหรือถูกกีดกันออกจากสังคม เป็นต้น
 • มุมมองต่อตนเอง และลักษณะการแก้ไขปัญหา พบว่าเด็กที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ และเด็กที่มีความวิตกกังวลสูง จะมีอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่าเด็กทั่วไป ลักษณะการแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีหนีปัญหา โทษตัวเองซ้ำๆ และมองโลกในแง่ร้ายก็มีแนวโน้มทำให้มีโอกาสเป็นภาวะซึมเศร้าได้สูงขึ้น
 • ปัจจัยโรคทางกายอื่นๆ โรคทางกายหรือยาบางชนิด ส่งผลต่อฮอร์โมน และสารเคมีในสมองทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ นอกจากนี้เด็กที่มีภาวะโรคเรื้อรัง ไม่สามารถใช้ชีวิตตามวัยได้ตามปกติก็มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย


ขอบคุณที่มา : https://new.camri.go.th/Knowledge/อาการของโรคซึมเศร้า


ติดตามบทความและข่าวสารของเราได้ที่
https://www.toward-goal.com
https://www.youtube.com/toward-goal
https://www.facebook.com/towardthegoal