บริหารลูกน้องอย่างไร ให้แต่ละสไตล์มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริหารลูกน้องอย่างไร ให้แต่ละสไตล์มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริหารลูกน้องอย่างไร ให้แต่ละสไตล์มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริหารลูกน้องอย่างไร : การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นบุคคลที่เก่งเฉพาะในงานของตนเอง หรือที่เรียกว่ามีทักษะทางเทคนิค (Technical Skills) เท่านั้น พบว่าทักษะในการบริหารคน (Soft Skills) เป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญและมักจะเป็นปัญหาของหัวหน้างานในทุกวันนี้

ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคดิจิทอลแล้ว เรื่องของคนก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นหัวหน้า หรือ เจ้านาย เราจะต้องเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาของการทำงานของคนในแต่ล่ะสไตล์ให้ได้ เพื่อนที่เราจะสามารถบริหารลูกน้องแต่ละสไตล์ให้ไปรอด ทั้งผลงานและทั้งองค์กร


บริหารลูกน้องอย่างไร ให้แต่ละสไตล์มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริหารลูกน้องอย่างไร ให้แต่ละสไตล์มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริหารลูกน้องอย่างไร

กลุ่มหมดไฟ

หัวหน้าต้องให้ใจให้เวลา ถึงแม้รู้ว่าจะเสี่ยง การยอมรับ ต่อต้านแต่ก็เป็นหน้าที่จงทำเท่าที่ทำไหว หรือหาคนอื่นแบบอาชีพช่วย…ไม่ไหวต้องตัดใจ

กลุ่มมากมายปัญหา

กลุ่มนี้เก่ง หรือเคยเก่งแต่ จะด้วยอะไรก็ตาม ที่ ทำให้เปลี่ยนไป ส่วนใหญ่จะเกิดจากทัศนคติเชิงลบ และสื่อสารออกมาแบบต่อต้าน มีปัญหากลุ่มนี้ต้องมอบหมายงานท้าทาย เน้นทำงานคนเดียว แล้วชมเชย ให้โกาส มีโค้ชคนกลางมาช่วย ก็จะดี


กลุ่มมีผลงานแต่ไม่ชอบพัฒนา

จริงๆกลุ่มนี้ ไม่มีพิษภัย แต่เน้นทำแต่งาน ไม่ชอบพัฒนา แต่ถ้าปล่อยไว้จะตกยุค ตามไม่ทัน ควรเร่งใส่ความรู้ สมัยใหม่ ใช้เวลาไปพัฒนา

กลุ่มซุปตาร์ดาวเด่น

ให้เน้นงานทีท้าทาย เป้าหมาย สั่งการต้องชัด พร้อมกับ ความก้าวหน้า ตวามมีตัวตนในองค์กร และที่สำคัญ Career Path ต้องชัดเจน


ทั้งนี้ ทักษะในการบริหารคนมีหลากหลายแบบ แต่ทักษะหนึ่งที่สำคัญมากและหัวหน้างานจำเป็นจะต้องมีก็คือ “การบริหารผลงานของลูกน้อง” ไม่มีหัวหน้างานคนไหนต้องการลูกน้องที่ไม่มีผลงาน หัวหน้างานทุกคนอยากได้ลูกน้องที่สามารถผลิตผลงานให้ได้ตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตามหัวหน้างานก็ไม่สามารถเลือกทำงานเฉพาะกับลูกน้องเก่ง ๆ เท่านั้น เพราะจะกลายเป็นเพิ่มภาระให้คนเก่งมากเกินไปและอาจจะทำให้เกิดอาการ BURNOUT SYNDROME ซึ่งจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าการทำงานกับลูกน้องที่ไม่เก่งเสียอีก อีกทั้งการช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานของลูกน้องก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยสร้างผมงานให้กับทีมของเราและตัวของเราได้เป็นอย่างดีอีกด้วยติดตามบทความและข่าวสารของเราได้ที่

https://www.toward-goal.com

https://www.youtube.com/towardthegoal/

https://www.facebook.com/towardthegoal/

นพดล เจริญทรัพยานันต์