ทำธุรกิจให้ปัง ด้วย3 กระบวนความคิด

ทำธุรกิจให้ปัง ด้วย 3 กระบวนความคิด

ทำธุรกิจให้ปัง ด้วย 3 กระบวนความคิด

ทำธุรกิจให้ปัง ด้วย 3 กระบวนความคิด

ทำธุรกิจให้ปัง ด้วย 3 กระบวนความคิด

ทำธุรกิจให้ปัง ด้วย 3 กระบวนความคิด

1. Design Thinking – การคิดเชิงออกแบบ

ใช้สำหรับการสำรวจปัญหาที่ยากจะหาคำตอบในโลกที่ซับซ้อนวุ่นวายอย่างทุกวันนี้ เพื่อค้นหาว่าที่แท้จริงแล้ว มนุษย์ต้องการสิ่งใดกันแน่ และต้องทำอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างตรงประเด็นที่สุด โดยกระบวนการคิดนี้ใช้วิธีการคิดเชิงเหตุและผลในการหาคำตอบ การคิดเชิงออกแบบนั้นไม่ใช่วิธีการ และไม่ใช่ว่าจะมีเพียงแต่นักออกแบบที่สามารถทำได้ แต่การคิดเชิงออกแบบคือ วิธีคิด และทุกคนก็สามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้ โดยใช้ 4 คำถามในกระบวนการนี้ คือ การกำหนดปัญหาที่แท้จริง, ค้นหาวิธีแก้ไข, พิจารณาตัวเลือก, และ แปลงไปสู่ขั้นตอนการลงมือทำ

ทำธุรกิจให้ปัง ด้วย 3 กระบวนความคิด

2. Lean แนวคิดที่จะขจัดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่า

ในแทบจะทุกกระบวนการดำเนินงานต่างจะมีสิ่งที่สิ้นเปลืองและสูญเปล่าทั้งนั้น เราจึงจำเป็นต้องจัดการสิ่งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่า โดยการทำให้ต้นทุนต่ำลง และจัดเรียงทุก ๆ กระบวนการที่สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด เพื่อสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าที่สุด ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยแนวคิดแบบลีนมีรากฐานมาจากระบบการผลิตแบบโตโยต้า โดยหัวใจหลักของ Lean Startup คือ การสร้าง (Build) การวัดผล (Measure) และการเรียนรู้ (Learn) เมื่อสินค้าออกมาสู่ตลาด ไม่ได้แปลว่ากระบวนการทุกอย่างจะจบลงเพียงเท่านั้น แต่จะต้องมีการรับฟัง Feedback จากลูกค้า และผู้ใช้งานจริง เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาสินค้า โดยมุ่งเน้นในการใส่ใจคุณภาพ และการตอบสนองความต้องการลูกค้า และโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

ทำธุรกิจให้ปัง ด้วย 3 กระบวนความคิด

3. Agile การไม่มีกำแพงระหว่างฝ่าย

กราเอาทุกฝ่ายมาอยู่ในทีมเดียวกัน เน้นที่การสื่อสารระหว่างบุคคล ทำให้ลดความไม่เข้าใจลงไป และสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว รวมถึงการที่ค่อย ๆ ส่งมอบงานทีละนิดทำให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง เพราะก่อนหน้านี้องค์กรส่วนใหญ่จะทำงานด้วยระบบ Project Management คือมี Project Manager และทีมมานั่งวางแผนกันก่อนเริ่มโปรเจ็กต์ ทั้งเรื่องเงิน เวลา คน และอื่น ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโปรเจ็กต์ ซึ่งเป็นงานทำงานแบบ ‘Waterfall Process’ โดยการทำงานแบบ Agile คือ ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร, ยอมรับความเปลี่ยนแปลง, ทำทีละนิดแต่ทำบ่อย ๆ, ผิดพลาดให้เร็ว และ ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ


สรุป

Design Thinking คือ การค้นหาปัญหาต่างๆ

Lean คือ การสร้างสิ่งที่โดนใจ (รวมถึงสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ด้วย)

Agile คือ การทำงานในเส้นทางที่ควร

ซึ่งแนวคิดทั้งสามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความคิดที่แยกจากกันแต่อย่างใด ทั้ง Design Thinking, Lean และ Agile คือการทำงานซ้อนทับกัน และทำงานร่วมกันต่างหาก


ติดตามบทความและข่าวสารของเราได้ที่

https://www.toward-goal.com

https://www.youtube.com/towardthegoal/

https://www.facebook.com/towardthegoal/

นพดล เจริญทรัพยานันต์