การขาย ที่ ล้มเหลว

การขาย ที่ ล้มเหลว

การขาย ที่ ล้มเหลว

การขาย ที่ ล้มเหลว

เคยไหม! เมื่อเราเห็นโฆษณา หรือการสื่อสารของบางแบรนด์ ผ่านหูเข้ามาแล้วเรารู้สึกเฉยๆ ไม่อยากฟัง เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา นั่นคือ แบรนด์มีพลังในการสร้างสรรค์ความน่าสนใจ “อ่อนแอ” ทำให้ผู้รับสารไม่เกิดปฏิกิริยาร่วมและไม่สามารถจดจำได้

กล่าวคือ… การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะไม่เกิดอารมณ์ร่วมแล้ว ยังทำให้เกิดอาการไม่อยากจะจำอีกด้วย แล้วถ้ายังยัดเยียดการขาย ยัดเยียดสิ่งที่ไม่น่าสนใจมากๆ ผู้คนจะพาลเกลียดแบรนด์โดยไม่รู้ตัว

สิ่งเหล่านี้ คือเรื่องราวของการสื่อสารที่สร้างสรรค์ ความสดใหม่ของไอเดีย ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก (Consumer Insight) ขาดกลยุทธ์ในการสื่อสาร ขาดการวางแผน ระบบการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ ภาพ สี เสียง คำพูด ฯลฯ ที่ไร้พลัง ขาดความโดดเด่น จึงทำให้เราเสียเงินในการทำการตลาดมากเกินไปโดยเปล่าประโยชน์ เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ จึงเหมือนกับเป็นการเสียเงินไปกับการทำการตลาดฟรีๆ

การขาย ที่ ล้มเหลว

There’s no such thing as ‘hard sell’ and ‘soft sell.’ There’s only ‘smart sell’ and ‘stupid sell.’

Leo Burnett


ไม่มีการขายแบบ Hard Sell และ Soft Sell
มีแต่ การขายที่ชาญฉลาด หรือ การขายแบบโง่ๆ

ลีโอ เบอร์เนทท์


การขาย ที่ ล้มเหลว

การสร้าง Brand Awareness เพื่อให้คน Believe ใน Concept ของแบรนด์ จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่นำเสนอ เพื่อสร้างความประทับใจให้เขาจดจำ เมื่อเขาประทับใจในสิ่งที่เรานำเสนอเรื่อยๆ การปิดการขายก็จะง่ายขึ้น เพราะเขาชอบการนำเสนอแบรนด์ตั้งแต่ต้น จากการเก็บเล็กผสมน้อยไปเรียบร้อยแล้ว

อย่าลืมนะครับ! การสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจผู้บริโภค มันต้องใช้ระยะเวลา และไม่ใช่แค่หวังพึ่งสื่อสารการตลาด Online หรือ Offline แต่มันเกิดจากการสร้างความประทับใจในทุกประสบการณ์ที่ลูกค้าเจอแบรนด์ เกิด Collective Experience ที่ดี มันทำให้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา แค่นี้… แบรนด์ก็อยู่ในใจผู้บริโภคไปเรียบร้อยแล้ว

ไม่มี Short Cut สำหรับการสร้างแบรนด์แน่นอน!!!

อ่านเนื้อหาการสร้างแบรนด์คืออะไร Click


ติดตามบทความและข่าวสารของเราได้ที่

https://www.toward-goal.com

https://www.youtube.com/towardthegoal/

https://www.facebook.com/towardthegoal/

นพดล เจริญทรัพยานันต์