การขายที่ดีที่สุด คือ การไม่ขาย

การขายที่ดีที่สุด คือ การไม่ขาย

การขายที่ดีที่สุด คือ การไม่ขาย

การขายที่ดีที่สุด คือ การไม่ขาย

การขายที่ดีที่สุด คือ การไม่ขาย
แต่เป็นการสร้างความต้องการ (Desire)

หน้าที่หนึ่งที่สำคัญมากสำหรับฝ่ายขายในการนำเสนอโปรเจคและสินค้าต่างๆ นั้นก็คือการทำอย่างไรให้คนเกิด “อารมณ์ความต้องการ” ในสิ่งที่เราเสนอ ไม่ใช่แค่ “ความอยาก” (Want) แต่เป็น “ความต้องการ” (Desire)


เพราะถ้าเราสามารถควบคุมอารมณ์ความต้องการของคนอื่นได้ เราก็จะขายของได้อย่างที่เราต้องการ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีที่การกระตุ้นอารมณ์ความต้องการนั้น ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องยากหากเราเตรียมตัว เตรียมข้อมูลของสินค้า และรู้จักลูกค้าของเราดีพอ ( ชม VDO เข้าใจลูกค้าด้วย Need และ Want)

ความรู้สึก หรือ “อารมณ์ความต้องการ” นั้นจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีสารตั้งต้นมาก่อนและสารตั้งต้นนั้นคือ “ความคาดหวังอาจฟังดูแปลกๆ แต่ลองถามตัวเองดูนะครับว่า…

เราอยากได้รถสปอร์ตไปทำไม
เราอยากได้งานในตำแหน่งดีๆไปทำไม
เราอยากได้รางวัลอันทรงเกียรติไปทำไม
เราอยากได้บ้านหรูๆไปทำไม
เราอยากทำธุรกิจและมีเงินมากๆไปทำไม

หากเราสามารถให้เหตุผลกับมันได้เราก็จะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในระดับต้นแล้วครับ (แม้เหตุผลนั้นอาจฟังไม่ขึ้นกับคนอื่นก็ตาม แต่มันก็จะสมเหตุสมผลสำหรับเรา)


เมื่อคนเรามีความคาดหวังเป็นสารตั้งต้น อันถูกสร้างมาจาก “Pain & Gain” หรือ ขยายความได้ว่า “ความทุกข์ที่ต้องการหลีกหนี กับ ความสุขที่ใฝ่หาคนที่มีความคาดหวังเก็บในใจไว้นั้น ก็จะมีโอกาสตัดสินใจซื้อสินค้านั้นมาก เมื่อ “สินค้า” นั้นสามารถตอบโจทย์ความ “คาดหวัง” ของเขาได้

สินค้า ที่ถูกสร้างมาเพื่อกระตุ้นให้ความคาดหวังที่หลับอยู่ในคนเรานั้นตื่นขึ้น โดยการสื่อสารให้ผู้ซื้อเข้าใจว่า ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากสินค้านั้นจะเยียวยารักษาความทุกข์ หรือ เพิ่มพูนความสุข ความสบายของผู้ซื้อได้อย่างไร


คนที่มีความทุกข์ หรือปัญหาอะไรบางอย่าง พวกเขามักจะปรารถนาหาความสุข เมื่อเจอสินค้าที่จะทำให้ตนพ้นทุกข์ หรือมีความสุขได้ ก็จะเกิด “อารมณ์ความต้องการ” ได้ครับ

แล้วความต้องการนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากับคุณค่าแล้ว เป็นที่พอใจ ก็จะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้านั้นเอง

แต่สิ่งนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่จะช่วยสร้างโอกาศในการปิดการขาย ซึ่งยังมีส่วนท้าทายและยากกว่า นั่นคือ การฟัง การทำให้คนอื่นพูด และ การตั้งคำถามที่ถูกต้อง เพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่อยู่แกนภายในจิตใจของลูกค้า และช่วยให้เราสามารถนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าอยากที่จะปฏิเสธนั้นเอง


ติดตามบทความและข่าวสารของเราได้ที่

https://www.toward-goal.com

https://www.youtube.com/towardthegoal/

https://www.facebook.com/towardthegoal/

นพดล เจริญทรัพยานันต์