คำคมกำลังใจ : นพดล เจริญทรัพยานันต์

คำคมความสำเร็จ ชุดที่ 1

คำคมความสำเร็จ : นพดล เจริญทรัพยานันต์

ถ้าเราใช้ความพยายาม ผิดที่
10 ปี 20 ปี ก็ไม่มีทางเกิดผล
แต่จงหา เป้าหมาย ให้เจอ
แล้วจึง พยายามเต็มที่ กับมัน

คำคมความสำเร็จ : นพดล เจริญทรัพยานันต์

ผู้ชนะ จะสร้างนิสัยในการทำ
ในสิ่งที่
ผู้แพ้ ไม่ชอบทำ


ติดตามบทความและข่าวสารของเราได้ที่

https://www.toward-goal.com

https://www.youtube.com/towardthegoal/

https://www.facebook.com/towardthegoal/

นพดล เจริญทรัพยานันต์