Toward the Goal : ไปสู่หลักชัย

จากใจ Admin

ถ้าหากชีวิตของเรานั้น “ไร้ซึ้งเป้าหมาย”
เราก็ไม่ต่างอะไรกับเรื่อในมหาสมุทรที่ไร้ทิศทาง
ที่ลอยเควงคว้าง และ รอวันอับปาง
ดังนั้นเราทุกคนจึงจำเป็นต้องมี “เป้าหมาย”
เพื่อเป็นสิ่งที่กำหนดเส้นทางชีวิต
ที่เปลี่ยมไปด้วย ความเชื่อ ความหวัง และ ความรัก
ที่คอยเป็นพลัง สร้างความมุ่งมั่น ทุ่มเท ให้เรามุ่งหน้า

" ไปสู่หลักชัย "บทความแนะนำ

บทความใหม่

คำคมกำลังใจ